Groenscan

Weet u dat er gemiddeld 60% kan worden bespaard op het energieverbruik van uw verlichting?  En weet u dat moderne verlichtingstechnieken niet alleen energiezuiniger zijn, maar tevens een veel langere levens-verwachting kennen?  Middels de combinatie van energiebesparing en levensduurverlenging, zijn terugverdien-tijden onder één jaar haalbaar!
Doormiddel van onze groenscan wordt uw bestaande verlichting 100% in beeld gebracht en onafhankelijk gespiegeld aan de toepassing van de meest moderne verlichtingstechnieken. De scan geeft u snel en gemakkelijk zicht op alle mogelijke energiebesparende verlichtingsmaatregelen in uw gebouw met bijbehorende kosten, besparingen en terugverdientijden.

De voordelen van een groenscan op een rij:

  • Gemiddeld 60% lagere verlichtingsenergiekosten;
  • U verdient de investering terug, mogelijk al binnen 1 jaar;
  • De lichtkwaliteit is hetzelfde of beter;
  • U draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen;
  • U profileert zich als een duurzame en maatschappelijk verantwoord ondernemer.
  • De kwaliteit van verlichting in gebouwen heeft veel invloed op de werkomgeving;
  • U kunt zo voldoen aan wettelijke normen die u moet halen op het gebied van energiebesparing.

Nadat wij een groenscan op uw locatie hebben uitgevoerd gaan wij bezig met de uitvoering van het adviesrapport. Dit rapport zal uitgebreid verslag doen van uw huidige situatie, waarbij voornamelijk aantallen, types, verbruik en branduren worden beschreven. Voor verdere analyse zijn deze gegevens noodzakelijk om adviezen en berekeningen te maken. Nadat de huidige situatie uitvoerig is beschreven komen wij met advies voor aanpassingen, dan wel veranderingen, die leiden tot energiebesparing en kostenverlaging. Dit zal ondersteund worden met een investeringsoverzicht, besparingsschema en een overzicht van terugverdientijden. Aangezien wij onafhankelijk en transparant advies geven wordt het adviesrapport afgesloten met een productlijst. In deze lijst worden geschikte producten op het gebied van duurzame verlichting gepresenteerd.

Wij streven naar transparant en onafhankelijk advies.  Onze transparantheid vertaalt zich in duidelijke berekeningen, op basis van de verkregen informatie tijdens de groenscan op uw locatie. Ons onafhankelijk lichtadvies komt duidelijk naar voren door middel van een productlijst met artikelen van meerdere lichtfabrikanten. Hiermee heeft u volledig inzicht in de mogelijkheden en bovenal keuzevrijheid. Uiteraard is Licht-Sketch u graag van dienst voor levering van de verlichting, maar die keuze is aan u.

Uw belastingvoordeel
Ondernemers die investeren in energiezuinige verlichting en bedieningsmogelijkheden, kunnen gebruik maken van de Energie Investering Aftrek (EIA). U betaalt een lager bedrag aan inkomsten of vennootschapsbelasting, omdat de investeringskosten grotendeels aftrekbaar zijn.

Goed Licht werkt prettiger
De kwaliteit van de verlichting in gebouwen heeft veel invloed op de werkomgeving. Bij te weinig licht kunnen mensen zich slechter concentreren en presteren ze minder. Ze voelen zich ook minder lekker. Goed licht maakt een werkomgeving niet alleen prettiger, maar ook veiliger.

Uit onderzoek blijkt dat bij het doen van lux metingen (de hoeveelheid licht) bij bedrijven, bij lange na de NEN-EN 12464-1 norm voor werkplekverlichting niet gehaald word. Van de onderzochte bedrijven kwamen er 98 % niet aan de norm van 500 lux op de werkplek.

Waardes van minder dan 200 lux op plekken waar de ogen inspannend werk verrichten zijn geen uitzondering. De gevolgen voor het ziekte verzuim zijn navenant. Naast de minimale eis van 500 lux noemt de norm tevens de   minimale CRI (Color Rendering Index) wat de kleurweergave index bepaald. Deze index geeft aan hoe natuurgetrouw kleuren kunnen worden waargenomen. De hoogste  waarde is 100, een slechte TL buis heeft slechts 50 CRI. De norm voor werkplek verlichting geeft als minimum 80 CRI aan. Een goede  TL buis haalt de minimale CRI van 80 wel.

 

Slideshow Image 1